Rijksdienst adviseert gedeeltelijke sloop Chateau Heel

Op verzoek van de gemeente deed de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) onderzoek naar de brandschade bij Chateau Heel. Door de brand is het kasteel grotendeels verwoest, alleen de gevels en een aantal binnenmuren staan nog overeind. Het advies van de constructeur van de RCE is om de gevels en binnenmuren tot de eerste verdieping in tact te laten. Omdat de hoger gelegen geveldelen instabiel zijn is het advies om deze te slopen. Ook is het advies om het restant van de toren te slopen.
 
Op donderdag 28 december 2023 richtte een uitslaande brand grote schade aan aan het rijksmonument Chateau Heel. Bij incidenten aan rijksmonumenten wordt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) om advies gevraagd. Op vrijdag 5 januari 2024 heeft een constructeur van de RCE samen met de gemeente en de Omgevingsdienst de locatie bezocht voor een visuele inspectie van het kasteel. De conclusie van de RCE is dat het kasteel door de brand zwaar is aangetast
 
Vervolgstappen
Het rapport van de RCE heeft de gemeente besproken met de eigenaar van de locatie. Op basis van het advies van de RCE gaat de eigenaar een sloopplan en een stut- en stempelplan maken. Het stut- en stempelplan is het plan dat ervoor zorgt dat de restanten van het kasteel zodanig verstevigd worden dat deze behouden kunnen blijven. Deze plannen worden vervolgens voorgelegd aan de RCE.
 
Toekomst
Op dit moment is nog niet bekend wat dit betekent voor de ontwikkelingen op het terrein. Het advies en de conclusies van RCE zijn voor zowel de eigenaar als de gemeente de basis voor het vervolg. De gemeente zal samen met RCE en de eigenaar bekijken wat de vervolgstappen zijn voor zowel het Rijksmonument als voor de herontwikkelingsplannen.

|  Datum: 2024-01-25  |  Labels: Kasteelhof  |


Brand verwoest Chateau Heel

Brandend kasteel

Een verschikkelijke brand heeft in de nacht van 28 december het Chateau en het aanliggende kloosterdeel verwoest. De brand was zo hevig dat de brandweer het vuur gecontroleerd heeft moeten laten uitbranden. De houtconstructie is volledig verwoest. Na de brand is een groot deel van de toren tgv. storm Henk ingestort. De gemeente en de rijksdienst voor cultureel erfgoed hebben een eerste onderzoek gedaan naar de veiligheid en de staat van het monument.
Wat deze verwoesting betekent voor de ontwikkeling van de kasteelhof is nog niet duidelijk. Het Chateau was niet verzekerd.

|  Datum: 2024-01-24  |  Labels: Kasteelhof  |


Doorstart voorbereidingen kasteelhof

De voorbereidende werkzaamheden voor de restauratie van het Chateau en de nieuwbouw daar omheen zijn na twee jaar weer opgestart.
Onderzoeken aan de diverse constructieve onderdelen in het rijksmonument brachten eind 2019 ernstige (constructieve) gebreken aan het licht waardoor rigoureuze en kostbare ingrepen nodig zijn. Dit heeft geleid tot aanpassingen in het ontwerp voor de kasteelhof.  Zowel in het chateau (met name constructief) als in de geplande nieuwbouw.  Het herontwerpen heeft veel tijd gekost maar het bouwteamtraject voor fase 1 (Kasteelhof) is weer opgestart en werkt de plannen komende maanden verder uit zodat naar verwachting de restauratiewerkzaamheden in het eerste kwartaal van 2022 kunnen worden hervat en de nieuwbouw in de eerste helft van 2022 kan starten.
 

|  Datum: 2021-10-18  |  Labels: Fase 1  Chateaupark  Kasteelhof  |


Werkzaamheden Kasteelhof gestart

De werkzaamheden op het Chateaupark in Heel zijn gestart met het gereed maken van het bouwterrein. De werkzaamheden in het Chateau zijn inmiddels ook gestart. Komende maanden zal het kasteel worden "gestript", dat wil zeggen dat losse inrichtingselementen van de vorige gebruiker worden verwijderd en dat slechte onderdelen zoals rotte vloeren worden onderzocht en verwijderd. Vervolgens wordt verder onderzoek gedaan in het monument waarna de restauratiewerkzaamheden verder worden opgepakt.


 

|  Datum: 2019-07-22  |  Labels: Fase 1  Chateaupark  Kasteelhof  Nieuws  |


|  Overzicht van alle nieuwsitems  |

    Chateau Heel 1900
zoeken volgende vorige