Rijksdienst adviseert gedeeltelijke sloop Chateau Heel

Op verzoek van de gemeente deed de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) onderzoek naar de brandschade bij Chateau Heel. Door de brand is het kasteel grotendeels verwoest, alleen de gevels en een aantal binnenmuren staan nog overeind. Het advies van de constructeur van de RCE is om de gevels en binnenmuren tot de eerste verdieping in tact te laten. Omdat de hoger gelegen geveldelen instabiel zijn is het advies om deze te slopen. Ook is het advies om het restant van de toren te slopen.
 
Op donderdag 28 december 2023 richtte een uitslaande brand grote schade aan aan het rijksmonument Chateau Heel. Bij incidenten aan rijksmonumenten wordt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) om advies gevraagd. Op vrijdag 5 januari 2024 heeft een constructeur van de RCE samen met de gemeente en de Omgevingsdienst de locatie bezocht voor een visuele inspectie van het kasteel. De conclusie van de RCE is dat het kasteel door de brand zwaar is aangetast
 
Vervolgstappen
Het rapport van de RCE heeft de gemeente besproken met de eigenaar van de locatie. Op basis van het advies van de RCE gaat de eigenaar een sloopplan en een stut- en stempelplan maken. Het stut- en stempelplan is het plan dat ervoor zorgt dat de restanten van het kasteel zodanig verstevigd worden dat deze behouden kunnen blijven. Deze plannen worden vervolgens voorgelegd aan de RCE.
 
Toekomst
Op dit moment is nog niet bekend wat dit betekent voor de ontwikkelingen op het terrein. Het advies en de conclusies van RCE zijn voor zowel de eigenaar als de gemeente de basis voor het vervolg. De gemeente zal samen met RCE en de eigenaar bekijken wat de vervolgstappen zijn voor zowel het Rijksmonument als voor de herontwikkelingsplannen.


|  Datum: 2024-01-25  |  Labels: Kasteelhof  ||  Terug naar recent nieuws   |  Overzicht van alle nieuwsitems  |

    Chateau Heel 1900
zoeken volgende vorige